Dünyada STEM

STEM şu anda Amerika, Japonya, Kore, Almanya ve Çin gibi önde gelen ülkelerde ortaöğretim ve üniversitelerde uygulanmaya başlamıştır.

Amerika’da STEM, Amerika’nın mevcut ekonomik ve teknolojik gücünü korumak için en önemli unsur olarak görülmektedir.
Özellikle Amerika’da STEM eğitimi için bir çok STEM Merkezi kurulmuştur. Birçok prestijli üniversite ve okul bu STEM Merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Aşağıdaki resimde Amerika’daki üniversite stem merkezleri işaretlenmiştir.
read more

Stem’in (eğitimdeki) önemi

STEM, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kısaltma ABD’de ilgili alanlarda çalışan göçmenlere verilen vizeler için de kullanılmaktadır(1). Bahsedilen vize çalışması yüksek teknoloji alanında görülen kalifiye eleman sıkıntısını gidermek amacıyla başlatılmıştır. STEM’in asıl kullanımı ise ilgili alanların orta öğretimde, bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinden kaynaklanan endişelerle alakalıdır(2). STEM alanlarında yetenek sahibi bir toplum oluşturmak ve bu birikimi devam ettirmek ABD’nin devlet eğitim stratejisinin önemli bir parçasıdır(3).

Ekonomilerin rekabet seviyesini yükselten en önemli unsur inovasyondur. Çamaşır makinesinden, mikrodalga fırına; hesap makinesinden bilgisayara birçok önemli inovasyon Amerika tarafından yapılmış ve Amerika’yı dünyanın en önemli güçlerinden , biri yapmıştır. İnovasyon için de sağlam bir matematik, fen ve mühendislik temeli gerekmektedir.

Gelişen teknoloji, ilerleyen ülkelerarası rekabet ve mevcut eğitim alanlarının birbirinden kopuk ve anlam ifade etmeyen yapıda olması STEM yaklaşımının temelini oluşturur.

Gelecekte STEM eğitimi ile yetişmiş yani farklı disiplinleri bir bütün içerisinde öğrenmiş beyinlere ihtiyaç duyulacağı kabul görmektedir

read more

Türkiye’de STEM

Türkiye’de STEM üzerine çalışmalar yeni başlıyor; ancak halen ciddi eğitimler yok.
İlerleyen zamanlarda Türkiye’de STEM faaliyetlerinde bulunan kurumları burada listeleyeceğiz.
read more